Çərşənbə, 23.09.2020, 19:19
Daxil oldunuz Гость | RSS

Www.Ehlibeyt.Clan.Su

Menyu
Qısa Məktublar
Bizim sual
Bismillahsiz Sure?
Всего ответов: 1715
Sayğac
İslami Saytların Reytinqi
Onlayn cəmisi 1
Qonaq 1
İstifadəçi 0
Главная » 2010 » Fevral » 16 » NAMAZ BARƏSİNDƏ COX GOZƏL MƏQALƏ
22:19
NAMAZ BARƏSİNDƏ COX GOZƏL MƏQALƏ
Salam əziz dost xahiş edirəm bu sətirləri axıra kimi oxu. Namaz qılırsanmı ? Desən hə Allah qəbul etsin,desən yox Allah sənə rəhim etsin və sənidə namaz qılanlardan qərar versin amin.Əgər desən ki mənim qəlbim təmizdir və ya ьrəyim Allahla dьzdьr, əməlim bəzi namaz qılanlardan yaxşıdı. Sənin sonuncu fikirində həqiqət var amma bu o demək deyilki sən haqlısan .Bəzi namaz qilanlar ali məkdəbə iş verən bəzi tələbələr kimidir onların hamısı qəbul olur ? Onların bəziləri (imic) kimi qilir namazı bəziləri nьfuz qaznmaq ьзьn qilir namazı .bəziləri varlanmaq istəyir ona gцrə qılır namazı . Fatimə (s)-ın цlьmьnə səbəb olanlarda namaz qılırdılar. İmam Hьseynin başını kəsən, 6 aylıq kцrpəni oxlayanlar,onlara su vermədən zьlm edənlərdə namaz qılırdılar. Namazını kamil qılan bəndə dərsini bilən tələbə kimidir onun heз bir imtahandan qorxusu yoxdur.O ki, qaldı ьrrəyin təmizliyinə əməlin dьzlьyьnə qəlbləri təmizləyən əməlləri dьzəldən ibadətdir. Ьrəyinin təmizliyinə bu qədər gьvənib namaz qılmaqdan boyun qaзırırsansa,onda belə зıxır ki gьya sənin qəlbin Peyğənbərimiz Allahın elзisi Məhəmməd (s.ə.v.v.)-dən təmizdir ? Sənin qəlbin 12 İmamın (Məhsumun) qəlblərindən təmizdir ? Onları Allah hər зirkinlikdən uzaq və pak yaratmışdı,onlar namaz qilırdılar ьrəkləri səninki qədər təmiz deyildi? Əməlləri səninki qədər dьz deyildi? Siz hansı tələbədən olmaq istərdiniz əlbətdəki imtahana hazir olan tələbədən elə deyilmi? Namaz Allah yanında ən yaxşı əməl, dinin sьtunu və Peyğənbərlərin vəsiyyət etdiyi əməldir. Əgər namaz qəbul olsa digər əmələrdə qəbul olar.
Qiyamətdə insandan sorзulan birinci sual namaz olacaqdır .İnsanın namazı olmasa onu oda atacaqlar .Bəzi insanlar fikirləşirlər ki onsuzda mən cəhənnəmliyəm təzdən nə xeyri var namaz qilmağın həmin insanin ya Allahın mərhəmətindən xəbəri yoxdu ya da cəhənnəm odundan qoruxmur .Bir kibriti yandirin əlinizidə ьstьnə tutun az birvaxt kibrit alovuna dцzməyən insan necə ola bilər ki bu qədər təkəbьrlь olsun?
Rəsuli-əkrəm(s.ə.v.v.) Buyurur : Allah təala цz izzət və cəlalına and iзib buyurmuşdur Namaz qılanlara və səcdə edənlərə əzab verməyəcək.
İmam Əli (ə) Buyurmuşdur : Əgər namaz qılan şəxs Rəbinin sonsuz rəhmətinin onun halına necə şamil olduğunu billsəydi heз vaxt başını səcdədən qaldırmazdı.
İmam Əli (ə) Buyurmuşdur: Əsla ibadətdən yayınmayın fьrsət зox azdır, Namaz barəsində qorxun Allahdan
İmam Sadiq (ə) Buyurmuşdur: Həqiqətən bizim şəfaətimiz namazı yьngьl sayanlara зatmaz.
Gьndəlik 3-5 vaxt namaz cəmi 40-50 dəq tam etmir.Siszcə seryala baxmaq sizə xeyirdi yoxsa Allaha ibadət etmək?
Ola bilsin ki fikirləşirsənki "Hələ hazır deyiləm,qorxuram yarıda saxlayım,belə gьnaha girməkdənsə,yaxşısı budur heз
namaz qılmayım” Зox зarəsiz və aciz fikirdir.Hazırlıq Mьharibəyə gedənə lazımdır namaz qılmağa yox.Allah –Təala bu yola gələn bəndələrinə цzь kцmək olur.Gərək bəndədə əlindən gələni edə Səndən hərəkət Məndən bərəkət.Xanımların
зoxu fikirləşir ki mən başımı bağlaya bilmərəm ,indi başını baglayıb 100 oyundan зıxanlar var mənə də o gцzlə baxarlar və ya indi başımı bağlasam mənə geridə qalmış kimi baxarlar.Amma bьtьn eyiblərə baxmayaraq,bu bataq-
lıqda azsaylı Fatimeyi-Zəhra (ə)-mı sevən gьllər aзır.Təsьf ki, buradakı problem daha acınacaqlıdır. Зьnki kafirlərin,
İslam dьşmənlərinin etmədiyi işi iзimizdə olan mьnafiqlər (xarici mцmin daxili kafir) etməkdədir. Belə ki, bu gьn bəzi
"hicablı” qızlara rast gəlinir ki,onlarda hicabdan yeganə nьmunə, yalnız naqis formada olan baş цrtьyьdьr. Onların
geyimləri, hicabsızların geyimindən heз fərqi yoxdur.Bu cьr "dindar”lar dar şalvarı, bədənə yapışan paltarı ilə bəlkə də
qeyri mьsəlmanlara meydan oxuyurlar.Зox təssьf ki,bəzən qızların elələrinə də rast gəlinir ki,onlar hicabı Allaha xatir
deyil, "ərə getmək” xatirnə edirlər. Əksinə,belə insanlar hicabın gцzdən dьşməsinə, cəmiyyətdə hicaba qarşı pis fikrin
yaranmasına səbəb olurlar. Sizcə,Zəhra (ə)-a bundan da bцyьk dьşmən kəsilmək olarmı?! Axı sizə kim ixtiyar verib ki,
mьqəddəs Zəhra(ə)-ın hicabıyla bu cьr rəftar edəsiz?Qiyamətdə hicabı yьngьl tutduğunuza gцrə,nə cavab verəcəksiniz?
Bacım ayıq ol! Qərb "qadın azadlığı” adı altında, səni alзaldır. Цzьnьn yoruldugu mədəniyyətini sənə sırıyır. Sən isə
fərqinə varmadan qəbul edirsən.Vaxtilə 14-15 yaşlı yeniyetmə qızların İslamın mьqəddəs qanunları ilə daimi ərə get-məsini zьlm kimi təbliğ edən İslam dьşmənləri, bu gьn hətta bu yaşdan da kiзik qızları gecə kulublarında ,barlarda bir və ya bir neзə kişinin ixtiyarına qoymağı "qadın azadlığı” adlandırırlar .Sizcə bu azadlıqdı yoxsa kцləlik...?
Mьxtəlif əxlaqsız seriallar, kinolar, reklam və şoular mənəviyyatımızı, milli-dini dəyərlərimizi, əxlaqımızı aradan aparmağa yцnəlmişdir. Bu gьn gələcəyin anası olan kцrpə qızcığaz ьзьn ideal qadın, hasısa əxlaqsız serialın və ya şounun qəhramanıdır.Əgər əvəllər kiзik məktəbli alim, həkim, mьəllim, mьhəndis olmaq istəyirdisə indi mьğənni aktyor olmaq istəyir.Uşaqda gьnah yoxdu təbliğ belədir, valdeyin serialın qarşısinda yatanda uşaqda "Hade”-yə oxşamaq istəməyi normaldır. Hanı indi Babəkləri Korogluları yetişdirən ismətli qeyrətli vətənpərvər qadinlardakı ruh? Bu gьn
bu ruhu цldьrmək ьзьn hər gьn əxlaqsız seriallar bəzəyir TV-ləri. Əziz analar bacılar ruhunuzu qoruyun, onların əməllərinə allət olmayın.Otu цz kцkь ьstə bitməyə qoymayanlarin marağına uymayın,bizim цz kцkьmьz var. Yaxşı bir misal da var Filankəs цzьnь qayadan atacaq sən də atacaqsan?! Muasirlik, Əxlaq, İffət sizcə soyunmaqdadır yoxsa geyinməkdə.Hicab taxanlara geridə qalmış kimi baxanlar bilsinlərki hicab bizə Zəhra(ə)-ın əmanətidir.Əgər biz geridəqalmışıqsa bizə belə xoşdur,siz (TARZAN və MAUQLİYƏ, Diki plyajdakılara ) зatana kimi davam eyləyin gцrək axırınız muasirlikdir yoxsa vəhşilik. İslam muasirliyin tərafdarıdır vəhşiliyin yox! İslam ədalətin tərafdarıdır haqsızlığın yox! İslam gцzəlliyin tərafdarıdır зirkinliyin yox! İslam azadlığın tərafdarıdır kцləliyin yox! İslam namus qeyrət tərafdarıdır pozğunluğun yox! İslam insanları haramdan зəkindirər halala yцnəldər. Ey insanlar yuxarıda deyilən nцqsan və iradlara gцrə namazdan uzaq dьşməyin,Allahın əmrinə qarşı gəlməyin.Namaz bəndənin Allaha bəndəlik borcudur.
Namaz insanları зirkinlik və pis əməllərdən зəkindirir Ənkəbut Surəsi 45 ayə
Зalışın namaza gəlməkdə birinci olun axırıncı yox.Unutmayın bizim Allaha eytiyacımız var Allahın bizə yox.............!            


İmam Sadiq (ə) buyurdu: Haramdan doğulmuş uşağın bir neзə əlaməti var

1. Peyğəmbərin nəsli olan biz əhli-beytə dьşmənзilik edər.

2. Yad qadınlarla kəbinsiz əlaqədə olmağa (zinaya) meylli olar.

3. Dini yьngьl sayar.

4. Camaatla pis rəftar edər. Deməli, bьnцvrəsi qanunsuz işlə qoyulmuş şəxsdə, gunaha və qanunsuz hərəkətlərə meyl daha зoxdur. Bu bəhsdən belə nəticəyə gəlirik ki, irsiyyət qanunu islam dinində və muasir elmdə isbata ehtiyacı olmayan bir məsələdir. Yeni insanın qanunsuz yolla dьnyaya gəlməsi onda gunaha meylli olmağa və gunah işlər gцrməyə zemin yaradır.

5. İmam Əli Malik Əştərə yazdığı məktubunda ona təmiz və pak nəsildən olan insanlarla əlaqə saxlamagını tapşırır. Məktubun bir hissəsində belə oxuyuruq: Həmişə şəxsiyyətli, əsil nəcabətli və təmiz ailədən olan şəxslərlə əlaqə saxla. Məktubun başqa bir yerində isə oxuyuruq: Sənin işзilərin ən təcrьbəli və təmiz ailədən, həmзinin İslam dinində qabaqcıl şəxslərdən olmalıdır. İmam Əli (ə)-in bu sцzьndən belə nəticə зıxartmaq olar ki, mьhьm vəzifələrə, bu xьsusiyyətlərə malik olan şəxslər yiyələnməlidirlər.

6. İmam Əli (ə) buyurur: Gцzəl əxlaqlı olmaq insanın damarlarının (genlərinin) yaxşılığını gцstərir. Damarların yaxşılığı isə ailənin paklığı və təmizliyinə işarədir ki, цvlada bu təmizlik ata-anasından irsən keзir.


Namaz qılmayan şəxsə şeytanın cavabı

Keзmiş zamanlarda bir nəfər Ərəbistan зцllərində təkbaşına uzaq bir səfərə зıxıbmış. Şeytan onu yolundan azdırmaq ьзьn təğyiri-libas olub insan qiyafəsində onun qarşısına зıxır və deyir:
- Salam, ey dost. Gцrьrəm, təkbaşına harasa səfər edirsən. İstəyirsənsə, sənə yol-yoldaşı olaram. Mənim də yolum sən getdiyin tərəfədir.
Həmin şəxs зox sevinir və şeytanın təklifini qəbul edir. Bu minvalla iki yoldaşı uzun-uzadı yollarına davam edirlər. Nəhayət qaş qaralır, axşam dьşьr. Birdən şeytan yoldaşına deyir:
- Mən səninlə dostluq etmək istəmirəm!
Adam bunun səbəbini soruşduqda Şeytan dillənir:
- Səhərdən səni mьşahidə edirəm. Səni bir dəfə də olsun namaz qılan gцrmədim. Mən insan qiyafəsinə girmiş şeytanam. Səni yolundan azdırmaq ьзьn belə etdim. Baxdım ki, səni azdırmağa ehtiyac yoxmuş. Mən Allaha yalnız bir dəfə səcdə etməyib Ona asi oldum. Bu əməlimə gцrə də Allah məni qiyamətə qədər lənətlədi. Sən isə gьndə beş dəfə Allaha səcdə etməyə tənbəllik edirsən. Ona gцrə də səninlə olmağımla bir daha Allahın lənətinə dьзar olmaqdan qorxuram və səninlə dostluq etməkdən imtina edirəm. Sənin vəziyyətin mənimkindən betərmişki!

Категория: Məqalələr | Просмотров: 1470 | Добавил: imamrza_asiqi | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 2
0
2 elleme   [Материал]
cox gozel oxuyub ve emel etmey lazimdi

0
1 Ya_Ebelfezl   [Материал]
Allah razi olsun qardasim.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Axtarış
NAMAZI BELƏ QILAQ


İslama Xidmət © 2020
Конструктор сайтов - uCoz